Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami

Dynamicznie rozwijająca się firma na terenie Słupska i okolicznych miejscowości.

Współpraca z profesjonalnym radcą prawnym

Współpraca z doświadczonymi specjalistami

Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych

Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych

Profesjonalny program księgowy (SŁON)

Przejrzyste rozliczenia finansowe

Skuteczna windykacja należności

Obsługa administracyjno - techniczna nieruchomości

Obsługa administracyjno - techniczna nieruchomości

Remonty zgodnie z podjętym uchwałami

Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości

Usuwanie awarii – serwis techniczny

Licencjonowany zarządca

O mnie

CONSORTIO Katarzyna Kisiel jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą usługi w zakresie administrowania nieruchomościami na terenie Słupska i okolicznych miejscowości. Jako zarządca nieruchomości zobowiązana jestem do wykonywania swoich czynności zawodowych zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi. Utrzymanie wysokiej jakości usługi zarządzania poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, które są przydatne zarządom i członkom wspólnot mieszkaniowych i stanowią podstawę prawidłowego działania firmy.

Zapraszamy do współpracy

Staramy się podchodzić do każdej wspólnoty INDYWIDUALNIE – wykorzystując wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej jej służyć.

Podstawą komunikacji z właścicielami jest DIALOG – można kontaktować się bezpośrednio w biurze, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonujemy wszelkie czynności związane z organizowaniem zebrań ogółu właścicieli lokali.

Najważniejszą częścią zarządzania i administrowania jest RZETELNA OBSŁUGA FINANSOWA I KSIĘGOWA. Posiadamy profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe, które umożliwia dokładne ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów z właścicielami lokali, min. ciepła i wody, automatyczne księgowanie ich wpłat (tzw. masowe płatności). Analizujemy i terminowo opłacamy faktury kosztowe. Rozliczamy terminowo wspólnoty z urzędami skarbowymi.

Dbamy o BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW w nieruchomościach, w których administrujemy. Dokonywanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia), a także niezwłoczne usuwanie stwierdzonych awarii. Z pomocą agenta ubezpieczeniowego wybieramy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej dla każdej wspólnoty, a w razie powstania szkód objętych polisami ubezpieczeniowymi, pośredniczymy w ich likwidacji.

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI to także ważny priorytet naszego administrowania. Uważamy, że czystość w budynku i porządek na posesji powodują dobre samopoczucie mieszkańców i nie wymagają zazwyczaj dużych nakładów finansowych. Natomiast wymaga to właściwego wyboru firmy dbającej o porządek i częstej jej kontroli na danej nieruchomości.

Telefony alarmowe

112
Telefon Alarmowy

999
Pogotowie ratunkowe

998
Straż pożarna

997
Policja

993
Pogotowie ciepłownicze

992
Pogotowie gazowe

991
Pogotowie energetyczne

Kontakt


Consortio
Katarzyna Kisiel

ul. Tuwima 9/2
76-200 Słupsk

Tel. 606 916 506

biuro@consortio.slupsk.pl